multiplication

La campanya #CiberassetjamentZero està impulsada per mares i pares i està dirigida a totes les famílies, fruit de la nostra preocupació davant d’un fenomen en expansió com és el ciberassetjament o ciberbullying.

Les famílies volem que totes les famílies, i la societat en general, prengui consciència que cal actuar, que cal trencar el silenci, que cal ajudar els nostres fills i filles a què parlin quan pateixen. Les noves tecnologies donen ales a l'assetjament, el fan permanent i el fan més fàcil perquè no cal donar la cara. La víctima se sent perseguida les 24 hores.

Davant el ciberassetjament, les famílies volem provocar un canvi de xip, ens volem ajudar entre nosaltres, que som la causa i la solució del problema. Moltes vegades les famílies no diuen res per por a empitjorar la situació de la seva filla o el seu fill, volem trencar amb aquesta dinàmica, cal parlar, cal dir-ho. Cal actuar a temps, moltes vegades ja és massa tard.

Hi ha diferents parts implicades en el ciberassetjament, i volem interpel·lar-les a totes: assetjador, víctima, grup, família i societat.

COM INDENTIFICAR QUE EL NOSTRE FILL/A PATEIX CIBERASSETJAMENT

És molestat/da de forma reiterada per un/a altre/a menor i rep amenaces directes, trucades i/o missatges amenaçadors o desagradables per correu electrònic, sms, mms, etc.

És humiliat/ada i és objecte de xantatges a través de les noves tecnologies. Li han suplantat la seva identitat digital a la xarxa i/o s'han apropiat de les seves contrasenyes (una altra persona es fa passar per ell/a en els xats, entra en el seu correu electrònic, altera els seus missatges... Trobem a internet fotos seves publicades contra la seva voluntat, ja siguin reals o trucades, amb comentaris ofensius, despectius, insultants...

Li han enregistrat fets d'amagat i sense consentiment, i s'han enviat fotografies, arxius de so (podcats) o vídeos per e-mail tables de multiplication à imprimer o sms/mms.

Apareixen a internet enquestes publicades amb la voluntat de fer-li mal ("qui és la més grassa de l'institut?" o "qui té les orelles més grosses de l'institut?") És exclòs/a socialment en el món digital (la víctima té privat el seu accés a xats o a xarxes socials) És insultat en els jocs multiusuari (aquests jocs poden ser utilitzats per insultar, amenaçar, fer ús d'un llenguatge obscè o agressiu...) És subscrit/a a determinats llocs des d'on rebrà correu brossa o spam i que poden provocar la saturació de la seva bústia de correu i de la dels seus contactes i/o l'entrada de virus que poden danyar el seu ordinador. És subscrit/a a llistes d'activitats d'adults (llistes de pornografia, d'apostes de joc, d'apologia de la violència...)

L'accés a les víctimes és il·limitat: les noves tecnologies faciliten que les agressions es puguin produir a qualsevol lloc i en qualsevol moment . Les agressions tenen un gran ressò i perduren en el temps: qualsevol acció a internet s'amplifica amb un gran nombre d'usuaris "espectadors". A més, una imatge o un comentari penjat a internet pot perdurar en el temps.

No hi ha una percepció directa i immediata del dany causat. L'agressor no veu ni pot controlar l'abast de les seves accions, i això li dificulta saber quan les ha de posar fi. Es poden adoptar rols imaginaris a la xarxa: l'agressor pot enganyar la seva víctima fent-se passar per algú altre. Les agressions són anònimes, ràpides i immediates: l'agressor pot ocultar la seva identitat d'una manera molt senzilla.

Sigui quina sigui l'agressió relacionada amb el ciberassetjament o ciberbullying hem de pensar que totes comparteixen unes característiques comunes. És un fenomen preocupant perquè QUÈ ÉS EL CIBERASSETJAMENT?

El ciberassetjament també és conegut com ciberbullying. És un tipus d'assetjament en agument i es produeix entre iguals, és a dir, entre infants i joves menors d'edat, i a través d'eines tecnològiques (internet, mòbils, videojocs, xarxes socials, etc). Si detectem que el nostre fill o filla és agredit/a psicològicament, de manera continuada en el temps, per un o diversos individus, hem d'estar alerta.

Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals XTEC: Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya : Generalitat de Catalunya. 2016.

Protocol d'actuació entre el Departament de Benestar Social i Família i el Departament d'Ensenyament Protocol d'actuació entre ambdós Departaments per garantir una intervenció coordinada en les situacions de conflicte, assetjament escolar, o comissió d'una infracció penal denunciada en les quals estiguin implicats menors de catorze anys.

Unitat de detecció i prevenció del maltractament infantil (UDEPMI) L'objectiu prioritari de la UDEPMI, a través de la seva vinculació al telèfon Infància Respon 116 111, és donar resposta immediata a comunicacions, denúncies socials i sol·licituds d'informació en relació amb casos de maltractaments infantils.

Pacte per a la infància de Catalunya Acord social, consensuat i signat pels principals agents institucionals, socials i econòmics, després d'un procés participatiu obert i crític, per tal de donar resposta a les necessitats de la infància i l'adolescència, posar-la en el centre de les polítiques públiques i donar-li la veu i visibilitat com a ciutadania.

Bloc Pacte per a la infància Sistema de polítiques d'infància i adolescència de Catalunya. Generalitat de Catalunya

Bullying, ciberbullying y sexting : ¿cómo actuar ante una situación de acoso? (autors: José Antonio Molina del Peral, Pilar Vecina Navarro) Madrid. 2015

I Estudio sobre el Ciberbullying en según los afectados (Informe del Teléfono ANAR. Fundació ANAR, Fundació Mútua Madrileña)

Anàlisi i abordatge de l'assetjament entre iguals mitjançant l'ús de les noves tecnologies (Estudi de recerca sobre l'impacte que causen les conductes d'assetjament per l'ús inadequat de les TIC per part dels joves en l'àmbit de la justícia juvenil.

Autora: Maria José Bartrina Andrés. Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada Departament de Justícia. Generalitat de Catalunya. 2012.

Guia per conèixer el Ciberbullyng i els perills d'Internet i les noves tecnologies Autors: Jordi Collell i Carme Escudé. 2008

Ciberbullying. L‛assetjament a través de la xarxa Àmbits de Psicopedagogia, 24. Collell, J. y Escudé, C. 2008

Guia per al tractament i la prevenció de l’assetjament psicològic Departament de Governació i Administracions Públiques, Secretaria de Funció Pública i Modernització de l'Administració. Generalitat de Catalunya. 2010.

Consejos para luchar contra el bullying y ciberbullying. Madrid. 2016.

Guia de actuación contra el ciberacoso. Ministerio de Indústria, Energía y Turismo, Red.es. 2015.

Ciberacoso escolar (ciberbullying) Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Red.es. 2015. 4 vol. (Col·lecció: Capacitación en materia de seguridad TIC para padres, madres, tutores y educadores de menores de edad)