“Infància Respon”, un servei telèfonic per combatre l’assetjament

La línia gratuïta 116111 ha reforçat les seves prestacions per atendre els casos d’assetjament escolar i ciberassetjament entre infants i adolescents.

Infància Respon 116 111

Des que es va posar en funcionament, el telèfon Infància Respon no ha deixat de rebre trucades, tant de particulars com de professionals, per comunicar possibles situacions de maltractaments cap a infants i adolescents. Mitjançant un acord entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el d'Ensenyament, s'han reforçat els seus serveis i prestacions per atendre totes les demandes relacionades amb casos que es produeixin en l'àmbit educatiu (assetjament, ciberassetjament i altres maltractaments o abusos sexuals).

El telèfon 116111 és un servei públic d'atenció, gratuït i permanent, que funciona les 24 hores del dia i durant tot l'any. L'objectiu dels professionals que hi treballen és informar, assessorar i detectar situacions problemàtiques amb l'objectiu de prevenir conseqüències de risc per als nens i joves. A més, el servei ofereix un espai d'escolta de casos de situacions familiars difícils o conflictives, i orienta també tant professionals com a particulars, adults i infants, quan es requereix una intervenció de les institucions administratives o judicials de protecció.

Infància Respon va atendre més de 15.125 trucades l'any 2016 i es van obrir 2.342 nous casos, quasi un centenar més que l'any anterior. Els casos d'assetjament i conflictes en l'àmbit escolar van representar un 62% de les problemàtiques entre menors d'edat en situacions de violència, mentre que els casos de ciberassetjament van suposar un 10%, com també la violencia de gènere entre menors.

Quan es rep una trucada -que sempre és confidencial-  el professional determina el tipus de consulta i ofereix un servei d'informació o assessorament, o bé deriva la sol·licitud al SOMIA (Servei d'Orientació i Mediació de la Infància i l'Adolescència). En qualsevol cas, mitjançant aquest servei, la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) activa els protocols que corresponguin. Si es tracta d'un possible cas de risc o de maltractament infantil, s'activen els mecanismes adients per a cada situació per tal d'actuar i fer-ne el corresponent seguiment.

TIPOLOGIA DE TRUCADES

De les 15.125 trucades registrades durant l'any 2016: