Avís legal i política de privacitat

Condicions d'ús

La pàgina web www.assetjamentzero.cat és titularitat de la Federació d'Associacions de Mares i Pares d'Alumnes de l'Agrupació Escolar Catalana (AFAEC), amb domini social a Barcelona, C/. Riera de Sant Miquel, 68 (08006) i amb CIF 0000000.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de AFAEC o d'algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l'ús d'aquests continguts a AFAEC.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: Només està autoritzat l'ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. AFAEC no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de AFAEC.

AFAEC no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi. En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions continguts en el present avís legal.

Política de privacitat

Emmagatzematge de dades

AFAEC els informa que, acomplint l'establert en l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades de caràcter personal que ens proporcionin mitjançant la nostra pàgina web, així com les dades a les que AFAEC accedeixi com a resultat de la seva navegació, consulta, o sol·licituds realitzades mitjançant la pagina web de www.assetjamentzero.cat seran recollides en un fitxer del qual és responsable AFAEC.

L'usuari del web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i, per tant, autoritza AFAEC a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del web, d'acord amb el que s'estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).

L'usuari del web que facilita dades de caràcter personal a AFAEC resta assabentat que podrà exercir davant la mateixa els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, d'acord amb el que estableix la LOPD, mitjançant l'enviament d'un email a afaec(ELIMINAR)@afaec.cat

Cessió de dades

AFAEC no cedirà les seves dades de caràcter personal a terceres parts.

AFAEC garanteix que les dades subministrades no seran accessibles per cap persona aliena a AFAEC i que aquestes només seran mostrades a sol·licitud del seu propi titular, sempre que estigui degudament acreditat.

Canvis en la política de privacitat

Qualsevol canvi en la Política de privacitat li serà comunicat a través d'aquesta secció i tindrà vigor des de la seva efectiva publicació en la mateixa.

AFAEC es reserva el dret de modificar, actualitzar o adaptar la present política de privacitat a qualsevol canvi legislatiu o interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.