← Altres entrades

Unitat de detecció i prevenció del maltractament infantil (UDEPMI)

L'objectiu prioritari de la UDEPMI, a través de la seva vinculació al telèfon Infància Respon 116 111, és donar resposta immediata a comunicacions, denúncies socials i sol·licituds d'informació en relació amb casos de maltractaments infantils.