← Altres entrades

Protocol d'actuació entre el Departament de Benestar Social i Família i el Departament d'Ensenyament

Protocol d'actuació entre ambdós Departaments per garantir una intervenció coordinada en les situacions de conflicte, assetjament escolar, o comissió d'una infracció penal denunciada en les quals estiguin implicats menors de catorze anys.