← Altres entrades

Pla d'atenció integral a la infància i l'adolescència (Pd'IIAC)

Aquest Pla desplega el Pacte per a la Infància, d'acord amb el que estableix l'article 21 de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats de la infància i l'adolescència.