← Altres entrades

Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència

Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), núm. 5641 (02.06.2010), p. 4245-42536. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions (EADOP).